Có nhiều lý do
để người ta chém giết lẫn nhau
nhưng chẳng có lý do nào
bao che cho những hành động như thế

Có rất nhiều lý do
để nhân loại lao vào cuộc chiến
nhưng chẳng có lý do nào
lý giải được rằng chiến tranh hơn sự sống

Nếu các người muốn hiểu được
cái giá của đời người
Xin đến hỏi bà mẹ
đang chăm sóc, nâng niu đứa con.