TA TỰ ĐIỀU CHỈNH BẰNG TÁCH CÀ PHÊ BUỔI SÁNG
— tách cà phê bốc hơi hình
các nữ thần. Những phân tử
cuộn trong không trung. California
áp sát mặt trời. Những con sóng quất vào
Hải đăng Point Bonita. Ta ngồi
— dân Da đỏ cuối cùng —
tay đập lên trống của mình.
Áo thun của ta màu
quả ngấy dâu — vẽ hình
những hành tinh vàng.
Ta điên (hay lành mạnh)
như Shelley
chờ
trở thành đạo sĩ
— nghỉ ngơi chờ hành động.
A,
có những cánh cửa bằng vải vàng óng...

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé