Những chiếc bóng trên tường
Tiếng động trong sảnh đường
Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ

Bầy chó dữ sủa vang
Khuôn mặt mây lang thang
Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ

Mẹ Ngỗng ác và già
Sư tử được thả ra
Chúng không hề làm tôi hoảng sợ

Lửa phun từ mũi rồng
Trên chiếc khăn trãi giường
Nó không hề làm tôi hoảng sợ.

Tôi la ó
Đuổi chúng đi
Tôi bày trò
Chúng bỏ chạy
Tôi cười khẩy
Chúng bay xa
Tôi cười to
Chúng giận giữ

Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ.

Đám trai tráng đánh nhau
Một mình giữa đêm sâu
Cuộc đời không làm tôi hoảng sợ

Lũ báo trong công viên
Kẻ lạ trong bóng đêm
Không, chúng không hề làm tôi hoảng sợ.

Ở trong lớp học mới
Lũ trẻ kéo tóc tôi
(Đám con gái lả lơi
Với mái tóc gợn sóng)
Chúng không hề làm tôi hoảng sợ.

Đừng đem rắn và ếch
Hù doạ làm tôi thét,
Nếu như tôi hoảng sợ
Thì chỉ là trong mơ,

Nét quyến rũ nhiệm mầu
Giữ trong tay áo nhỏ
Đi dưới lòng biển sâu
Tôi không cần hít thở.

Cuộc đời không hề làm tôi hoảng sợ
Không hề
Không hề.

Cuộc đời không hề làm tôi hoảng sợ.