Chàng thương người không thương
Nàng yêu người không yêu
Tình cờ xui gặp gỡ
Hai kẻ thiếu thương yêu
 
Họ yêu nhau tha thiết
Chưa ai từng yêu nhau
Tin tưởng và mãnh liệt
Ngay buổi gặp ban đầu
 
Với người không thương trước,
Với kẻ chẳng yêu xưa,
Họ quên, quên, quên hết
Mối thất tình năm xưa.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)