Những hàng cây gần như trống hoác
cào cấu
bầu trời xám gớm ghiếc,
quạ đen cười quàng quạc
âm thanh ám ảnh người thông tuệ
quả bí ngô khía răng cười nhăn nhở
thông điệp quá rõ:
Lễ hội hoá trang Halloween bắt đầu rồi!


Bản dịch rút từ tập "Khúc hát trái tim", Mattie J.T.Stepanek, NXB Kim Đồng, 2006. Hữu Việt dịch và giới thiệu - Giải thưởng Hội Nhà Văn VN 2007.
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."