Nhà vô địch là người chiến thắng
Là anh hùng...
Là không bao giờ đầu hàng số phận
Ngay cả khi chúng trở nên khó khăn
Nhà vô địch cũng là một thành viên
Của một tập thể không hề thất bại
Là người dám vượt qua mọi trở ngại
Ngay cả khi phải vắt óc tìm tòi.
Nhà vô địch là con người yêu đời
Là một tâm hồn căng tràn hy vọng
Là người chơi bằng ngọn lửa cháy bỏng
Của trò chơi được ta gọi là đời.
Nhà vô địch nằm trong mỗi chúng ta
Nếu ta sống như một người chiến thắng
Nếu ta sống như thành viên tập thể
Nếu ta sống với hy vọng tràn trề
Trong đời ta...

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say