Hãy luôn
tha thứ cho sự lãng quên,
nhưng đừng bao giờ
quên
tha thứ.


6.2002

Micah: tên con chó của Mattie
"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."