Tháng năm mưa dầm
Con tằm bệnh
Nương dâu

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say