Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 06/09/2007 03:14

323

むめがゝに
のつと日の出る
山路かな


Phiên âm:

Ume ga ka ni
notto hi no deru
yamaji kana

(1694)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhật Chiêu

Hương hoa mơ ơi
con đường núi mọc
bỗng nhiên mặt trời

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đông A

Trong làn hương mai
mặt trời bỗng mọc
con đường núi này

Chưa có đánh giá nào
Trả lời