Chưa có đánh giá nào
9 bài thơ

Đọc nhiều nhất

- 001
- 002
- 006
- 003
- 005

Mới nhất

- 009
- 008
- 007
- 006
- 005
Tạo ngày 03/09/2018 07:28 bởi hongha83
983 bài cú của Matsuo Bashō  - Tùng Vĩ Ba Tiêu (松尾 芭蕉, 1644–1694) do Trần Thiên Linh Thoại dịch từ tiếng Nhật, NXB
Thanh Niên ấn hành năm 2017