Nghe rả rích suốt mùa...
Mùa mơ chín ấy mùa mai vũ:
Tai dường đẫm vị chua.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)