Lâu rồi chẳng gặp trăng,
Xem dung nhan nọ có còn chăng...
Mưa tháng năm chửa dứt.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)