Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Boris Kornilov (15 bài)
- Nikolai Rylenkov (1 bài)
- Dmitriy Kedrin (6 bài)
- Yakov Belinsky (1 bài)
- Yuriy Dombrovskiy (1 bài)
Tạo ngày 29/04/2015 08:32 bởi tôn tiền tử
Mariya Sergeyevna Petrovykh (Мария Сергеевна Петровых, 1908-1979) là một nữ nhà thơ và dịch giả Nga - Xô Viết.