Trong đêm tối tất cả phòng đều đen
Trong đêm đen giọng nói nào cũng tối
Tất cả người đẹp trên khắp mọi miền
Đều giống nhau – ngây thơ và gian dối.

Và rồi người ta nói chuyện trong đêm
Giữa người đẹp và những tên kẻ cắp.
Rồi khi đi qua ngôi nhà của mình
Sẽ thấy rằng trong đêm nhà đã khác!

Ông hàng xóm cũng lạ lùng – không giống
Cứ đòi đưa dao ra doạ trong đêm
Và bất lực lắc lư trong cơn giận
Những bóng cây cao, to lớn màu đen.

Chật hẹp quá chiếc giường dưới đất
Trong những đêm đen tối, những đêm đen!
Tôi chỉ sợ một điều khi thức giấc
Sẽ thì thầm và sẽ đặt môi hôn…

- Ơi các con, hãy cầu nguyện cho ta -
Trong giờ đầu và trong giờ thứ ba.
12-1916