Trên nhà thờ - mây biếc
Phía dưới - quạ quang quác
Và màu tro và cát
Của quân phiến loạn diễu qua
Ôi nỗi sầu lãnh chúa, sầu vương giả của ta!

Họ không mặt và không tên
Cả bài hát cũng không có!
Trong rừng cờ nhẹ dạ
Người lạc lối rồi, tiếng chuông Cremlanh!
Hãy cầu nguyện, hỡi Moskva, và nằm xuống ngàn năm


Nguồn: Tâm (thơ), Marina Tsvetaieva, Phạm Vĩnh Cư dịch, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)