Ai sống sót - sẽ chết, ai đã chết - sẽ thức giấc
Và con cháu nhớ lại thời xưa:
- Các vị ngày ấy ở đâu? - Câu hỏi như sấm vang
Như sấm vang lời đáp: - Ở miền sông Đông ấy!

- Làm gì ở đấy? - Chịu khổ nạn
Rồi mệt quá ngủ thiếp đi
Và con cháu trầm mặc sẽ ghi
Vào từ điển sau: bổn phận - miền sông Đông ấy!


Nguồn: Tâm (thơ), Marina Tsvetaieva, Phạm Vĩnh Cư dịch, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)