Niềm đam mê ly biệt của Digan!
Vừa hội ngộ đã đòi từ giã

Thả trán xuống hai tay
Em nghĩ, nhìn đêm tối:

Ai lục soạn thư từ của chúng mình
Chắc gì đã hiểu nổi
Chúng ta đã bội tín - có nghĩa
Đã trung thành thế nào với chính mình


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)