Ngươi lười trở dậy mặc đồ
Ngươi lười xách mông khỏi ghế.
- Từng ngày của ngươi sắp tới
Với ta vui, lẽ ra cũng được vui.

Đặc biệt ngươi luôn thấy ngại
Đi trong đêm muộn lạnh lùng.
- Từng giờ của ngươi sắp tới
Với ta vui, lẽ ra được trẻ trung,

Ngươi xử sự không hề ác ý
Ngây thơ, không thể sửa được rồi.
- Ta là tuổi trẻ ngươi bỏ lỡ
Qua bên cạnh ngươi cứ thế trôi.