Lòng dũng cảm và trinh tiết! – Cùng hội cùng thuyền
Cổ xưa và diệu huyền như Vinh quang và Cái chết
Bằng máu đỏ thắm của mình tôi xin thề thốt
Và bằng cái đầu tôi với mái tóc xoăn.

Trên những đôi vai này không gánh nặng
Ngoài những gánh nặng của trời – Sự Bình an!
Bàn tay dịu dàng của tôi đặt lên thanh kiếm
Lên trên cổ thiên nga của Cây Đàn.