Hai mặt trời đang nguội dần - lạy Chúa, hãy tha tội!
Một trên không, một trong ngực này.

Cũng như chúng - tôi có biết tha thứ cho tôi? -
Bao năm rồi chúng làm tôi loạn trí!

Nhưng cả hai đang nguội - tôi không còn đau nữa!
Và mặt trời nào nóng hơn, sẽ nguội chóng hơn.


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)