Dáng đi nhẹ của tôi
Dấu hiệu một lương tâm thanh thản
Dáng đi nhẹ của tôi
Bài hát vang của tôi

Chúa Trời đã đặt tôi
Một mình giữa nhân gian
- Mi không phải đàn bà, mi là chim
Vậy hãy bay và ca hát


Nguồn: Tâm (Thơ trữ tình chọn lọc song ngữ Nga-Việt), Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)