Còn sớm - không hiện hữu!
Còn sớm - không thiêu đốt!
Lòng mến thương - roi quất
Của những cuộc gặp cõi bên kia

Muốn siêu thoát thế nào
Bầu trời vẫn không đáy
Với tình yêu thế này
Còn sớm  - không tổn thất!

Cuộc sống sống bằng mê say!
Máu khao khát đổ xuống đất
Người vợ goá liệu nhường ai
Quyền tung gươm báo oán?

Cuộc sống sống bằng mê say!
Những đau thương sao diễm phúc
Cỏ liệu nhường cho ai
Quyền được liềm xén cắt?

Nỗi khát khao bí ẩn cỏ cây...
Từng chồi non nỉ năn: "Hãy bẻ"...
Cho đi hết - đến từng mảnh giẻ
Tôi giữ lại những vết thương - cho mình

Và chừng nào con Tạo
Chưa đặt mũi khâu chung
Còn sớm cho băng giá
Ngập tràn khắp thế gian!


Nguồn: Tâm, Marina Tsvetaieva, NXB Hội nhà văn, 2012
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)