Tôi đi một ngày trắng,
Y đi một ngày đen.
Tôi tiến lên với một giấc mộng,
Y đưa nó tới chiến tranh.
Y tiến công hai buồng phổi tôi,
Tôi nằm ngẫm nghĩ khoảng một năm trong bệnh viện.
Tôi đưa ra một lối đánh phối hợp thật vẻ vang
Và thắng một ngày đen.
Y đi một thảm họa
Và đưa ung thư ra dọa tôi
(Thứ này lúc ấy tiến lên dưới dạng cây thập tự)
Nhưng tôi đặt một cuốn sách trước mặt y
Y bắt buộc phải lui.
Tôi thắng vài quân nữa,
Nhưng kìa, nửa đời tôi
Đã mất.
—Nếu ta chiếu mi, mi sẽ không còn lạc quan, y bảo.
—Không sao hết, tôi đùa,
Ta sẽ đưa tình cảm ra chắn.
Đằng sau tôi là vợ tôi, các con tôi,
Mặt trời, mặt trăng và những khán giả khác
Run rẩy cho mỗi bước tôi đi.

Tôi châm điếu thuốc
Và tiếp tục ván cờ.


Nguồn: http://tienve.org/home/mu...rtwork&artworkId=2362
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)