Rừng ơi
Hãy cho tôi chiếc lá từ trên cao
Để cho tôi được nhận những luồng ánh sáng
Và nhận nốt những gì tươi trẻ
Để cuộc đời không bao giờ phải chết...

Rừng ơi
Hãy cho tôi những chiếc lá dưới thấp
Để cho tôi nhận nốt phần bóng đêm
Và những điều già cỗi
Để cái chết không bao giờ có thể tái sinh

Chúng ta đã từng viết tên mình
Lên lá
Lên rừng
Hãy mang đến cho tôi tất cả lá của rừng xanh
Để với rừng xanh
Tôi suốt đời ca hát

Cùng lá xanh
Tôi ca hát với rừng...

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)