Như năm ngoái, đào trên cây lại chín
Đang đu đưa trên cành
Như năm ngoái, đào trên cây lại chín
Em vẫn chờ, chờ anh...

Đào lại chín trên cây như năm ngoái
Trông vườn sai trĩu cành,
Tháng và năm trôi qua không trở lại,
Nhưng em vẫn chờ, chờ anh..

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé