Chưa có đánh giá nào
Nước: Nga
2 bài thơ
Tạo ngày 06/08/2018 23:02 bởi Vanachi
Maria Vyacheslavovna Volkova (Мария Вячеславовна Волкова) sinh ngày 2-10-1902 ở Tây Xibir trong gia đình sĩ quan Cô-dắc, vùng U-ran, thuộc dòng họ Tolxtovuwie, mất ngày 7-2-1983. Bà viết nhiều thơ trong thời kì ở Nga và nước ngoài.

Cáс tác phẩm chính:
- Những bài ca về Tổ quốc (Песни Родине, 1936)
- Những nơi chốn cũ (Старые места, 1941)
- Thơ (Стихи, 1991)
- Hồi ức (Песни Родине, 2002)