Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Nga
3 bài trả lời: 1 bản dịch, 2 thảo luận

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Tung Cuong vào 22/03/2020 20:06

Не страшно то

Не страшно то, что нет продления срокам,
Но страшно знать,что в нас источник зла.
Спешим,горим и будто ненароком
Чужую жизнь попутно ждём до тла,
Рвем без нужды, без ненависти губим,
На крикдуши бредни едва едва
И часто тем, кого сильнее любим,
Мы говорим жестокие слова.
Неумолим закон судьбы железный:
Пощады нет ни телу, ни уму,
О, если бы дойти до края бездны,
Не причинив страданья никому.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tùng Cương

Sợ gì đâu khi chẳng được thọ hơn
Điều đáng sợ khi biết ta là cội nguồn tội ác.
Ta vội vàng, cơn giận phát bùng lên
Vô tình cháy đốt thành than người khác,
Tự nhiên ta gào thét, không hận thù mà vẫn giết người,
Ai kêu cứu, ta khó lòng đến giúp
Ta tận tình yêu quý với người thân
Lại thường trút những lời nghe độc ác.
Thật nhẫn tâm, sắt đá là luật đời:
Hồn và xác không thoát vòng luận tội,
Dù đắm chìm đáy bể khổ kiếp người,
Chẳng mong ai vì ta rồi mang hoạ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Tôi muốn sửa

Tôi muốn sửa lỗi chính tả tiếng Nga, mà chưa biết cách sửa, nên bạn đọc thứ lỗi cho tôi!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản thơ đúng chính tat

Не страшно то, что нет продленья срокам,
Но страшно знать, что в нас - источник зла.
Спешим, горим и будто ненароком
Чужую жизнь попутно жжем до тла,
Рвем без нужды, без ненависти губим,
На крик души бредем едва-едва
И часто тем, кого сильнее любим,
Мы говорим жестокие слова.
Неумолим закон судьбы железный:
Пощады нет ни телу, ни уму,
О, если бы дойти до края бездны,
Не причинив страданья никому

Chưa có đánh giá nào
Trả lời