Không, không một ai có lỗi ở đây,
Chỉ đơn giản sống nốt cuộc đời này - nặng quá...
Anh hãy nghe âm nhạc của Bethooven
Đang kể lại bằng âm thanh Vĩnh hằng về quá khứ.

Thật là hay: anh ngồi góc trong kia
Và khuôn mặt anh chìm trong bóng khuất
Tất những gì được hát dở dang
Anh hãy bắt chúng chạy theo quy luật.

Tuổi thanh xuân với hạnh phúc có quyền mơ
Có quyền đợi cả niềm vui và buồn hận,
Chỉ ngọn lửa đến muộn say mê
Cần phải giấu lặng thầm như giấu bệnh...

Và giờ đây âm nhạc lặng im
Trong trống vắng, im lìm và bóng tối -
Lúc chia tay nghe tiếng hát trái tim
Về tình yêu cuối cùng trên mặt đất!

Không, không một ai có lỗi ở đây
Trước số phận lạnh băng, đen tối!
Và Bethooven bất tử đang khóc than
Cho ông ấy, cho em, cho anh đấy!..