Xe trượt tuyết đến, xe đi qua
chó sói trượt băng trong lạnh giá
Xe trượt tuyết đến, xe đi qua

Một thằng người đen từng đến đó
bố em khỏe, bố em giết nó
trong tuyết, bố đẩy nó lăn kềnh...
Một thằng người đen từng đến đó

Mẹ hát ru bài hát hay:
"Một kỵ sĩ và chiếc khăn tay
đã làm con quái vật đen khiếp đảm..."
Mẹ hát ru bài hát hay

Các ngựa non của mẹ, ngủ đi
ngày mai, rồi sẽ bay hết tro
ngày mai, người nông dân gieo hạt
Các ngựa non của mẹ, ngủ đi con

Gầm nổ, gầm nổ súng liên thanh
con trai tôi mất giấc, gọi nhanh
con gái tôi tỉnh thức, và gọi
Giết chết, giết chết súng liên thanh!


Văn học nước ngoài số 6/ 2000 (chuyên đề văn học Rumani)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)