Khi thu bắt đầu công việc
Liền cầm dao chạm, bút lông
Trước hết, thu bèn trang trải
Những màu đỏ tía, vàng, hung
Nhưng rồi lòng như thắc mắc
Trầm tư, thu bỗng ngập ngừng

Dừng chân, lùi xa một bước
Nghĩ suy, thu lại pha màu
Hoặc giận, tay thu run rẩy
Xé tan, không tiếc chút nào
Rồi đến một đêm quyết định
Êm hoà trở lại cùng thu

Ta liền thấy thu góp nhặt
Bao nhiêu cố gắng, ước mơ
Để dựng thành tuyệt tác
Làm cho ta luyến ta mê
Bức tranh ta yêu ta quý
Ta ưa, lọ phải thêm gì
Nhưng chẳng bao giờ vừa ý
Thu kêu: "Lại hỏng nữa rồi!"
Dìm tranh xuống bùn lầy lội
Mặc tình gió quét mưa rơi
Ba mùa lòng thu khắc khoải
Thu sang, đợi cả năm trời


1954

Nguồn: Thơ Liên Xô, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)