Chưa có đánh giá nào
Nước: Pháp
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Paul Valéry (10 bài)
- Rosemonde Gérard (1 bài)
- Charles Péguy (2 bài)
- Paul-Jean Toulet (1 bài)
- Anna de Noailles (92 bài)
Tạo ngày 16/03/2015 09:21 bởi hongha83
Marcel Proust (1871-1922) là nhà văn, nhà thơ Pháp. Ông sinh và mất ở Paris. Marcel Proust là tác giả bộ trường thiên tiểu thuyết "Đi tìm thời gian đã mất" được xuất bản từ năm 1913 đến năm 1926. Một số tập trong bộ trường thiên tiểu thuyết trên đã được dịch ra tiếng Việt.