Vừa uống nước Trường Sa
Lại ăn cá Vũ Xương
Bơi ngang muôn dặm Trường Giang
Bát ngát trông trời Sở
Sá chi gió dồn sóng vỗ
Hơn đi bách bộ trong sân
Hôm nay được thư thái
Khổng Tử xưa đứng bên sông hỏi:
“Trôi mãi thế này ư?”

Buồm gió lộng
Quy, Xà lạng
Dựng cơ đồ
Chiếc cầu bay gác
Lạch trời nam bắc hoá đường to
Phía tây sông xây vách đá
Đỉnh Vu mây mưa dứt nẻo
Eo núi dâng mặt hồ
Thần nữ như còn đó:
Thế giới, ồ, khác xưa!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)