Vừng đông sắp hé
Chớ rằng đi sớm nhé!
Giẫm khắp non xanh người vẫn trẻ
Phong cảnh bên này đẹp nhỉ!

Núi cao ngoài huyện Hội Xương
Liền nhau thẳng tới biển Đông
Chiến sĩ trỏ nhìn Nam Việt
Xanh um tươi tốt vô cùng!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)