十六字令其三

山,
刺破青天鍔未殘。
天欲墮,
賴以拄其間。

 

Thập lục tự lệnh kỳ 3

San,
Thích phá thanh thiên ngạc vị tàn.
Thiên dục trục,
Lại dĩ trú kỳ gian.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Non,
Chọc phá trời xanh đỉnh chửa mòn.
Trời tưởng sập,
Lại làm cột chống vòm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Núi!
Chọc thủng trời xanh kiếm chửa sờn
Trời muốn sập
Nhờ chống đỡ cho toàn

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời