十六字令其二

山,
倒海翻江卷巨瀾。
奔騰急,
萬馬戰猶酣。

 

Thập lục tự lệnh kỳ 2

San,
Đảo hải phiên giang quyển cự lan.
Bôn đằng cấp,
Vạn mã chiến do hàm.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Non,
Giốc bể nghiêng sông dậy sóng cồn.
Phi sầm sập,
Vạn ngựa vẫn đánh dồn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Núi!
Biển lật sông nhào, cuốn sóng phăng
Tung vó gấp
Vạn ngựa phóng đang hăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời