Ninh Hoá, Thanh Lưu, Qui Hoá
Đường hẹp, rừng sâu, rêu trơn
Nay hướng về đâu nhỉ?
Thẳng tới dưới Vũ Di sơn
Dưới Vũ Di sơn
Gió phất cờ hồng như vẽ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)