和郭沫若同志

一從大地起風雷,
便有精生白骨堆。
僧是愚氓猶可訓,
妖為鬼蜮必成災。
金猴奮起千鈞棒,
玉宇澄清萬里埃。
今日歡呼孫大聖,
只緣妖霧又重來。

 

Hoạ Quách Mạt Nhược đồng chí

Nhất tòng đại địa khởi phong lôi,
Tiện hữu tinh sinh Bạch Cốt đồi.
Tăng thị ngu manh do khả huấn,
Yêu vi quỷ vực tất thành tai.
Kim hầu phấn khởi thiên quân bổng,
Ngọc vũ trừng thanh vạn lý ai.
Kim nhật hoan hô Tôn đại thánh,
Chỉ duyên yêu vụ hựu trùng lai.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông, Nam Trân

Đất bằng khi nổi trận lôi đình
Thì thấy tòi ra Bạch Cốt Tinh
Lão sãi ngây ngô còn dễ dạy
Con yêu nham hiểm chuyện không lành
Khỉ vàng, thiết bổng vung tin tít
Lầu ngọc, trần ai quét sạch sanh
Nay lại hoan hô Tôn đại thánh
Chỉ vì yêu khí mới hồi sinh.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Đất bằng sấm gió dậy nơi nơi
Xương trắng thành tinh rợn núi đồi
Con quỷ ranh ma luôn tạo nghiệt
Thầy tăng ngu muội dễ nghe lời
Khỉ vàng gậy sắt ngàn cân múa
Lầu ngọc bụi làu vạn dặm soi
Nay lại hoan hô Tôn Đại Thánh
Dẹp tan yêu khí giữ yên đời

Chưa có đánh giá nào
Trả lời