Thần đô muôn việc ngổn ngang,
Phương nam tuần thị, lo toan trăm bề.
Tùng xanh nhánh trổ sum suê,
Lá khô theo nước trôi về nơi nao?
Sấm vang, gió cuốn ào ào,
Phố phường xanh, đỏ giục nhau kéo cờ.
Lan can dựa đó nghe mưa,
Nhân dân cố quốc bao giờ thảnh thơi?