Bồ liễu lung lay gió uốn mềm
Bên song nhè nhẹ cuốn rèm lên
Bóng núi đầy khoang in cát ướt

Hai bờ cầu gỗ bãi đôi bên
Ẩn hiện chuồn bay qua khóm cạn
Tình đây cảnh đấy dễ chi quên

tửu tận tình do tại