Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
49 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Ý Nhi (62 bài)
- Trần Nhuận Minh (31 bài)
- Nguyễn Bắc Sơn (38 bài)
- Phạm Ngọc San (214 bài)
- Phùng Khắc Bắc (36 bài)
Tạo ngày 28/03/2020 11:07 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 28/03/2020 11:08 bởi hongha83
Mai Xuân Hải (1944-2011) là dịch giả, nguyên cán bộ nghiên cứu Hán Nôm. Ông sinh tại làng Phương Liệt, huyện Thanh Trì, tỉnh Hà Đông, nay là phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Năm 1963, thi đỗ vào Khoa Ngoại ngữ, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, là sinh viên Hán ngữ. Năm 1967, tốt nghiệp và được cử về Khoa Văn, ĐH Sư phạm Việt Bắc, làm cán bộ giảng dạy. Năm 1975, về công tác tại Tổ Triết học, Ban Hán Nôm, nghiên cứu Đông phương học thuyết, Lão Trang, Khổng Thích, dịch được hai bộ sách hay Lịch sử Phật giáo thế giới, Kinh viên giác luận giải, cùng ba pho từ điển: Từ điển Phật học Hán Việt, Từ điển Chu Dịch, Từ điển Phật Lão Nho. Năm 1979, chuyển sang Ban Văn bản học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, biên dịch thành công ba truyện: Truyện Thạch Sanh…

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Bất mỵ (Đoàn Huyên)
  4
 2. Bệnh khởi cảm hoài kỳ 2 (Lê Thánh Tông)
  2
 3. Dạ khởi văn lôi (Đoàn Huyên)
  3
 4. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 03 (Lê Thánh Tông)
  3
 5. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 05 (Lê Thánh Tông)
  3
 6. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 07 (Lê Thánh Tông)
  3
 7. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 08 (Lê Thánh Tông)
  3
 8. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 10 (Lê Thánh Tông)
  3
 9. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 11 (Lê Thánh Tông)
  3
 10. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 12 (Lê Thánh Tông)
  3
 11. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 13 (Lê Thánh Tông)
  3
 12. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 15 (Lê Thánh Tông)
  3
 13. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 17 (Lê Thánh Tông)
  5
 14. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 18 (Lê Thánh Tông)
  3
 15. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 19 (Lê Thánh Tông)
  3
 16. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 21 (Lê Thánh Tông)
  3
 17. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 22 (Lê Thánh Tông)
  3
 18. Đề đạo nhân vân thuỷ cư kỳ 23 (Lê Thánh Tông)
  3
 19. Đề Hoằng Hựu miếu thi (Lê Thánh Tông)
  4
 20. Đề phiến kỳ 06 (Lê Thánh Tông)
  2
 21. Đề phiến kỳ 09 (Lê Thánh Tông)
  2
 22. Đề phiến kỳ 10 (Lê Thánh Tông)
  2
 23. Hạ bản xã Đào Lạc Đình tự Song Yên huấn đạo thăng Hạ Hoà tri huyện (Đoàn Huyên)
  2
 24. Hạ bắc mục kiêm thị sư Nguyễn đại nhân (Đoàn Huyên)
  2
 25. Hạ Lâm Thao thái thú Vũ Khả Thái phó lỵ tịnh tiểu dẫn (Đoàn Huyên)
  2
 26. Hạ Tùng Hiên tôn sư ngũ thập thọ (Đoàn Huyên)
  2
 27. Hạ Từ Sơn giáo thụ Bùi thăng Đông Sơn tri huyện (Đoàn Huyên)
  2
 28. Hạ Vĩnh Trụ tế tửu mông phong tặng phụ mẫu (Đoàn Huyên)
  3
 29. Hạ Vĩnh Trụ tiến sĩ gia nghiêm thất thập thọ (Đoàn Huyên)
  2
 30. Hạ Vĩnh Trụ Vũ cử nhân (Đoàn Huyên)
  3
 31. Nghĩ bản huyện văn hội hạ Khúc Thuỷ cử nhân (Đoàn Huyên)
  2
 32. Nghĩ Đàm Thế Phổ hạ Vân Cốc cử nhân (Đoàn Huyên)
  2
 33. Ngự chế kỳ khí thi (Lê Thánh Tông)
  2
 34. Ngự chế văn nhân thi (Lê Thánh Tông)
  2
 35. Phụng hoạ ngự chế “Kỳ khí” (Phạm Trí Khiêm)
  1
 36. Phụng hoạ ngự chế “Quân minh thần lương” (Ngô Thầm)
  1
 37. Phụng hoạ ngự chế “Thư thảo hý thành” (Nguyễn Quang Bật)
  2
 38. Phụng hoạ ngự chế “Trú Thuý Ái châu” (Phạm Đạo Phú)
  3
 39. Tặng Lạng Giang giáo thụ Lê chi Hương Khê tri huyện (Đoàn Huyên)
  2
 40. Tặng Văn Giang huấn đạo quyền Lương Tài cấn đài phó Mỹ Lộc tri huyện (Đoàn Huyên)
  2
 41. Thu tiêu thính vũ (Đoàn Huyên)
  2
 42. Tiễn bản bộ thượng thư Phan Vị Chỉ đại nhân hưu trí (Đoàn Huyên)
  3
 43. Tiễn chính sứ Lê Tuấn đại nhân (Đoàn Huyên)
  2
 44. Tiễn Gia Lâm huấn đạo Nguyễn Doãn Vọng thăng Bình Sơn tri huyện (Đoàn Huyên)
  1
 45. Tiễn phó giáp Nguyễn Tư Giản đại nhân (Đoàn Huyên)
  2
 46. Tiễn phủ viện Hà đại nhân chi Lạng Bằng tân thăng (Đoàn Huyên)
  2
 47. Vãn Thánh Tông Thuần hoàng đế (Nguyễn Đức Huấn)
  1
 48. Vãng Diên Hà (Phạm Đình Hổ)
  3
 49. Xuân nhật bệnh khởi kỳ 2 (Lê Thánh Tông)
  3