15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi HN 8X vào 15/08/2020 02:16, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi HN 8X vào 31/08/2020 14:15

Trắng trời quê ngoại Yên Mô
Đồng chiêm con quấn khăn xô lọt lòng
Mưa tuôn cây lúa trổ đòng
Mẹ chẳng lấy chồng, con ngủ giấc say.

Trắng trời quê ngoại ai hay
Ông còm cõi tết võng đay con nằm
Bà ru cây cải rau răm
Mẹ mày đi đuổi trâu đằm mạ non.

Trắng trời quê ngoại véo von
Tiếng dì tôi những rao mòn ngõ quê
Mưa ơi đừng đổ dầm dề
Cho chum rượu nhạt khách chê tủi sầu.

Trắng trời quê ngoại mưa ngâu
Cậu đi hỏi mợ làm dâu xóm nghèo
Thuyền dầm sông Vạc gieo neo
Mợ vững tay chèo, cậu tát nước khoang.

Trắng trời quê ngoại loang loang
Sông trôi về nghĩa địa làng tiễn đưa
Khăn tang mỏng chít không vừa
Đắp bao nhiêu đất mồ chưa thấy đầy.


Ninh Bình, 15/08/2020