Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2013 21:54

1

Em biết chiều nay anh nhớ em?
Chiều mưa mờ mịt xoá sông Seine
Đôi bờ chẳng chút bờ xanh cỏ
Anh nhớ sông Hồng anh nhớ em

2

Em ở xa mùa đông cũng ở xa
Đêm rét ngọt một mình chăn có ấm?
Cành trơ lá nhưng mùa xuân lá thắm
Đã chiều em lặng lẽ đến bên thềm


Nguồn: Mai Quốc Liên, Vị mặn biển đời (thơ), NXB Văn học, 2004