Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/06/2020 14:44

Lời chúc em nghe chắc đã nhiều,
Vật mừng em nhận biết bao nhiêu!
Muốn mua nghìn thứ nhưng anh túng,
Đành viết dăm vần bảo chị thêu.
Nếu ý thơ anh thường vẫn đẹp,
Và đường kim chị vốn không xiêu.
Cũng thành một món quà coi được,
Để tặng người em gái mến yêu.


(Bài thơ thêu)

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990