Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/06/2020 14:46

Đã bấy nhiêu ngày bút để không,
Hôm nay một chút gió se lòng!
Thấm gì cánh nhạn trời thu rộng?
Khua mãi con chèo bến nước nông!
Lá rụng chỉ gieo buồn nghệ sĩ,
Đạn bay khôn nỗi xót anh hùng!
Giang san bao tắt mùa ly loạn,
Chinh phụ ru con giọng não nùng?


Hà Nội, thu 1945

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990