Bác thật về ư? Tiệc rượu Thần Tiên mong đãi khách;
Tôi còn ở mãi! Tình thơ Non Nước vẫn lưu người.


Sau giai thoại về việc tác giả nghe đồn nhầm Tản Đà qua đời và viết thơ viếng trên Tiểu thuyết thứ bảy (1933), ông có làm câu đối này viếng khi Tản Đà qua đời thật năm 1939.

Câu đối này sau được Đái Ngoạn Quân (điêu khắc gia kiêm học giả người Trung Quốc ở Chợ Lớn, có thời gian làm giáo sư thỉnh giảng môn văn chương Việt Nam tại Đại học Văn Khoa Sài Gòn trước 1975) dịch sang chữ Hán năm 1966:
公果歸乎?酒席神仙方待客;
我由在也!詩情山水永留人。
Công quả quy hồ? Tửu tịch Thần Tiên phương đãi khách;
Ngã do tại dã! Thi tình Sơn Thuỷ vĩnh lưu nhân!