Chưa có đánh giá nào
Nước: Mỹ
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 02/09/2007 15:20 bởi Vanachi
Maggie Estep (1962-?), nhà văn và nhà thơ người Mỹ, đã xuất bản năm tác phẩm: Diary of An Emotional Idiot, Soft Maniacs, Love Dance of the Mechanical Animals, Hex và Gargantuan. Riêng tác phẩm Hex, cuốn đầu của bộ tam tiểu thuyết trinh thám, đã được New York Times chọn là cuốn sách ấn tượng của năm 2003.