Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2008 08:35

Neuf balles

A Jean-Pierre M
(16 ans)

Neuf balles dans mon chargeur
Pour venger tous mes frères

Ça fait mal de tuer
C’est la première fois

Sept balles dans mon chargeur
C’était si simple

L’homme qui tirait l’autre nuit
C’était moi

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tế Hanh

Gửi Jăng Pie M
(16 tuổi)

Chín viên đạn súng tôi
Rửa thù cho bè bạn

Giết người tôi đâu muốn
Lần đầu trong đời tôi

Bảy viên đạn súng tôi
Thật là giản dị

Người nổ súng đêm ấy
Là tôi


Nguồn: Đẹp hơn nước mắt (Plus belle que les larmes) (thơ kháng chiến Pháp), NXB Văn học, 1983, tr. 223
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Last nine balls in my charger
to avenge all my brothers

That hurt to kill
It is the first time

Seven balls in my charger
It was so simple

the man who drew the other night
It was me

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phú Vãng

Chín viên trong băng đạn
Rửa thù cho bạn thôi

Giết người tôi không muốn
Lần đầu tiên trong đời

Bảy viên trong băng đạn
Thật đơn giản quá rồi

Người nổ súng đêm ấy
Là tôi


Nguồn: Hương sắc bốn phương (thơ dịch), NXB Hội Nhà Văn, 2003
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời