11.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Tường Linh (16 bài)
- Lương Cẩm Giang (4 bài)
- Thanh Nam (10 bài)
- Huy Dung (86 bài)
- Thanh Hào (5 bài)
Tạo ngày 14/04/2015 17:06 bởi Vanachi
Ma Xuân Đạo 麻春道 (1931-2009) xuất thân là nhà giáo, sinh tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, lớn lên tại khu V, có vốn chữ Nho khá, từng là học trò của cụ Lê Thước. Sau Hiệp định Genève năm 1954, ông vào Sài Gòn và tham gia Đài phát thanh Sài Gòn viết bình luận. Sau năm 1975, ông sống phiêu bạc, từng bị bắt cải tạo tới 1982. Sau khi ra tù, ông sống không nhà, viết tập thơ song ngữ Tần trung tác. Sau ông vào sống ở chùa Diệu Pháp rồi nhà dưỡng lão cho tới khi qua đời vào tháng 6-2009.