Xuân đến bên thềm vạt nắng tươi
Những đàn chim én liệng lưng trời
Cố hương bầu bạn tưng bừng tết
Viễn xứ anh em tất bật đời
Nhớ lắm giao thừa đêm pháo nổ
Bên nồi bánh tét lửa hồng khơi
Xa quê chẳng thấy đào, mai nở
Đất mẹ chưa về tiếc cuộc chơi!

Nỗi lòng xa xứ, 12/02/2018