Đăng ngày 15/04/2020 20:47, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 03/05/2020 23:01, số lượt xem: 298

Xướng bài tao ngộ buổi chiều đông
Vận bát đồng âm tỏ nỗi lòng
Đường luật vững vàng khơi bến mộng
Thi lề uyển chuyển gợi bờ mong
Tình sâu mãi khắc bên đồi vọng
Nghĩa nặng còn in bóng nguyệt lồng
Thắm đượm duyên lành, phiêu gió lộng
Hoạ câu đối ngẫu ái ân nồng. (1)

Tuy Hoà, 02/01/2018
(1) Thể thơ “tung hoành trục khoán” (Xướng vận đường thi tình nghĩa thắm. Hoạ câu đối ngẫu ái ân nồng). Bát vận đồng âm.